D
DS
T
M

BOUWEN ZONDER ZORGEN

 

Aannemer: u maakt zich vast wel eens zorgen over uw lopende werven. Een groot kapitaal is blootgesteld aan allerlei risico’s. Diefstal, brand, bouwongevallen of stormweer kunnen een stevige financiële kater veroorzaken.

Bouwheer: u bent finaal aansprakelijk tijdens de opbouw of renovatie van een onroerend goed. Deze aansprakelijkheid is niet opgenomen in uw klassiek verzekeringspakket. 

Met “Bouwplaats+” lanceert Bouwunie Limburg, in samenwerking met RiskSolutions, een unieke oplossing voor de bouwheer en de aannemer om het werfrisico te beschermen.

Deze oplossing kan al vanaf 500,00 € per werf!


>> Een Bouwplaats+ verzekering aanvragen

>> Een Bouwplaatsfiche downloaden om bij uw offerte te voegen