D
DS
T
M
Ga terug naar het overzicht

Limburgse bouwondernemers zijn optimistisch

Limburgse bouwondernemers zijn optimistisch

Bouwbarometer stijgt voor het eerst sinds jaren boven de 100,0 uit

De Limburgse bouwbarometer scoort in het eerste kwartaal van 2017 met 100,8 een pak beter. Het is geleden van het derde kwartaal van 2009 dat hij het nog zo goed deed. Dat betekent dat de Limburgse bouwondernemers de conjunctuur positief inschatten. Vooral het werkvolume zit goed. En de orderboekjes zijn duidelijk verder in de tijd gevuld. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. De concurrentie van en met goedkopere buitenlanders blijft ongemeen scherp en zet de prijzen en de eigen tewerkstelling onder druk.

De lente is in het land. De jongste dagen en weken zijn herhaaldelijk beter dan verwachte cijfers gepubliceerd over de economische activiteit.

Wat zegt de bouwbarometer?

Ook de bouwbarometer doet het beter. Hij stijgt in het eerste kwartaal fors, tot 100,8. Dat betekent dat de bedrijfsleiders van de kleine en middelgrote Limburgse bouwondernemingen de conjunctuur optimistischer inschatten. Het vertrouwen in een economisch herstel groeit.

 

Er zijn evenveel Limburgse bouwkmo’s die nu meer werk hebben dan dat er zeggen minder opdrachten te hebben ten opzichte van het vorige kwartaal. Maar de eerstvolgende maanden zien er veel beter uit. 358% verwacht een (verdere) stijging in het werkvolume terwijl 15% zich minder opdrachten ziet uitvoeren. En de orderboekjes zijn verder in de tijd gevuld. Dat is goed nieuws, want in de voorbije kwartalen noteerde Bouwunie daar toch wel wat onzekerheid. 65% heeft nog een volgeboekte agenda voor minstens 3 maanden (vorige keer was dat maar 1 op 4). 10% van hen zit nog goed voor meer dan 6 maanden.

Opvallend is voorts dat de meeste bouwondernemers de toekomst positiever inschatten dan de voorbije periode. Terwijl 20% de rendabiliteit zag achteruitgaan tegenover 5% die daarin een verbetering optekenden, en 15% mensen heeft ontslagen en slechts 5% er heeft aangeworven, hebben ze veel betere vooruitzichten. 25% van de ondernemers ziet de rendabiliteit in de volgende maanden verbeteren. En ook het personeelsbestand lijkt eerder opnieuw toe te nemen dan verder te krimpen. 20% van de ondervraagden zegt extra mensen te zullen aanwerven. Niemand zegt met minder werknemers verder te gaan. Dit is een serieuze stijlbreuk met vorig jaar. De scherpe daling van de tewerkstelling die we de voorbije jaren meemaakten, lijkt te zijn gestopt. 

Waarover maken veel bouwondernemers zich nog steeds zorgen?

De concurrentie is en blijft hard. 1 op 4 zegt dat deze nog verscherpt is. Slechts 5% spreekt van een verzachting. Ook het aantal slechte betalers blijft hoog. Dit probleem neemt volgens 10% toe. De anderen spreken eerder van een stabilisatie. De prijzen die de Limburgse aannemers voor hun werk kunnen aanrekenen, zijn ook wat gestabiliseerd. 10% zegt dat deze gedaald zijn. Eenzelfde – al bij al laag - percentage ziet een (verdere) verslechtering in de komende maanden. Maar, slechts 45% van de bouwbedrijven kan met winstgevende prijzenwerken. De rest draait break-even. Ongetwijfeld een gevolg van de harde concurrentie.

Om met een positieve noot te eindigen: de algemene economisch toestand wordt vrij neutraal ingeschat terwijl 35% van de ondervraagde ondernemers uitgesproken tevreden is met het eigen bedrijf. Dat is een pak beter dan vorig jaar. Hopen maar dat deze zonnige “mood” zich doorzet … 

>> Bekijk hier het interview op TV Limburg!