D
DS
T
M
Ga terug naar het overzicht

Bouwbarometer piekt

13-02-2018
Bouwbarometer piekt

Limburgse bouwondernemers schatten 2018 positief in 

De Limburgse bouwbarometer stijgt in het vierde kwartaal van 2017 tot 101,5 indexpunten. Dat is beste score sinds lange tijd. Het bouwbarometer-jaargemiddelde van 2017 ligt ook beduidend hoger dan het gemiddelde van de vorige jaren. De economie trekt aan. Ook in de bouwsector. En de verwachtingen voor 2018 zijn hoog gespannen. Vooral het werkvolume zit goed, zeggen de Limburgse bouwondernemers. Enkel over het lage prijsniveau en de scherpe concurrentie zijn ze minder tevreden.

1 op 5 Limburgse bouwkmo’s had in het vierde kwartaal meer werk dan in het kwartaal daarvoor. Voor de eerstvolgende maanden verwacht 27% een (verdere) stijging in het werkvolume. Slechts 7% zegt minder opdrachten te hebben. De orderboekjes zijn goed gevuld. 62% van de Limburgse bouwondernemers hebben nog voor meer dan drie maanden fulltime werk. 7% zit zelfs vol voor meer dan 9 maanden.

 Het werkvolume is dan ook dé sterkhouder van de jongste bouwbarometers. 

2017 scoort met een gemiddelde van 100,2 ook duidelijk beter dan de voorgaande jaren. De bouwondernemers die de conjunctuur positief inschatten zijn – eindelijk!- opnieuw met meer dan diegenen die zich daar pessimistisch over uitspreken.

De werkgelegenheid in de bouwsector profiteert mee van de economische heropleving. De spectaculaire daling van het aantal bouwvakarbeiders is ondertussen gestopt en gekeerd. Tussen 2011 en 2016 gingen in de Limburgse bouwbedrijven meer dan 1.800 arbeidersjobs verloren. De recente, lichte stijging van de werkgelegenheid in de bouw is ver van groot genoeg om dat enorme verlies te compenseren. Hun werk wordt nu uitgevoerd door goedkopere zelfstandigen en buitenlandse onderaannemers. 

Bij de ondervraagde Limburgse bouwbedrijven is de tewerkstelling ongeveer gelijk gebleven. 13% werkte in het vierde kwartaal met meer personeel dan in het derde. 3% met minder. 20% verwacht binnenkort extra aan te werven. 

De prijzen die de aannemers voor hun werk kunnen aanrekenen, liggen nog altijd aan de lage kant. 10% spreekt zelfs over een verdere daling. Slechts 52% van de Limburgse bouwbedrijven zegt met winstgevende prijzen te werken. De harde concurrentie is de grote schuldige. 28% spreekt van een verzwaring. Vooral de concurrentie van en met buitenlandse zelfstandigen en onderaannemers doet pijn. De bouw kampt daarnaast traditioneel met een hoog aantal slechte betalers. Ook in het vierde kwartaal zegt 17% daar meer last van te hebben. Door de betere activiteitsverwachtingen en de verwachte algemene economische groei denkt 24% wel dat zijn winstgevendheid zal verbeteren.

24% van de ondervraagde Limburgse bouwondernemers zijn erg tevreden over de algemene toestand van de economie. Over de toestand van het eigen bedrijf is 56% uitgesproken tevreden.

De jaarwisseling is altijd een goed moment om even terug te blikken en vooruit te kijken. 3 op 4 ondervraagden evalueert 2017 als een positief jaar op economisch vlak voor zichzelf. 24% denkt er negatief op terug. De verwachtingen voor 2018 zijn optimistisch. Er is niemand somber gestemd. Iedereen denkt dat dit jaar op economisch vlak eerder positief zal zijn.

De Bouwunie bouwbarometer wordt sinds 1996 opgemaakt en is dé conjunctuurindicator voor de Vlaamse kmo bedrijven en zelfstandige ondernemers uit de ruime bouwsector, d.i. ruwbouw, afwerking, installatiesector en infrastructuurwerken. De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een vast,  representatief bouwbedrijvenpanel waardoor vergelijken over de kwartalen heen mogelijk is. De bouwbarometer bestaat uit verschillende deelindices of parameters. Aan de hand van de verschillende deelindices wordt de algemene bouwkmo-barometer voor Vlaanderen en voor haar provincies berekend. Waarden boven index 100 wijzen op een positief evoluerende conjunctuur, waarden onder index 100 wijzen op een negatief evoluerende conjunctuur. De huidige bouwbarometer werd afgenomen in december 2017.