D
DS
T
M
Ga terug naar het overzicht

Bouwbarometer staat op zonnig

25-04-2018

De Limburgse bouwbarometer daalt in het eerste kwartaal van 2018. Met 100,4 indexpunten blijft hij wel voor het derde kwartaal op rij boven de gezonde grens van 100.

Dat betekent dat de Limburgse bouwondernemers de conjunctuur positief inschatten.

De daling van de bouwbarometer is in de eerste plaats te wijten aan een minder gunstige beoordeling van het aantal slechte betalers én van de concurrentie. Ook de tevredenheid is gedaald, zowel met de eigen bedrijfssituatie als met de algemene economie.

De balans helt evenwel over naar het positieve. Dat komt vooral omdat het werkvolume hoog blijft en de orderboekjes goed gevuld. De werkvooruitzichten zijn dermate positief dat 19% van de werkgevers extra medewerkers wil aanwerven. 3 op 4 denkt evenwel dat dit een erg moeilijke zoektocht wordt. De krappe arbeidsmarkt dreigt hun groei te fnuiken.

 

 

 

Het werkvolume is dé sterkhouder van de jongste bouwbarometers. Ook in dit kwartaal. 26% van de Limburgse bouwkmo’s had in het eerste kwartaal van dit jaar meer werk dan in het kwartaal daarvoor. 22% had er minder. Voor de eerstvolgende maanden verwacht 30% een (verdere) stijging in het werkvolume, terwijl maar 15% een daling verwacht.

De orderboekjes zijn goed gevuld. 54% van de bouwondernemers hebben nog fulltime werk voor meer dan drie maanden. 8% voor meer dan 9 maanden.

De goede vooruitzichten doen ook de vraag naar extra werkkrachten toenemen. 16% heeft recent aangeworven. 19% van de werkgevers is dat (nog) van plan. Het aantrekken van extra medewerkers dreigt evenwel erg moeilijk te worden. En de bouwondernemers zijn zich daar goed van bewust. Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 geen en 10 heel veel problemen voorstelt, kruist 75% 8 of 10 aan op de vraag in welke mate ze moeilijkheden verwachten in hun zoektocht naar geschikt personeel.

De prijzen die de aannemers voor hun werk kunnen aanrekenen, zijn grotendeels gelijk gebleven. De helft van de bouwbedrijven zegt met winstgevende prijzen te werken. De anderen werken break-even. Niemand met verlieslatende prijzen.

Toch is en blijft de concurrentie ongemeen hard. 57% zegt geconfronteerd te worden met oneerlijke concurrentiepraktijken van buitenlandse ondernemingen. En deze zijn volgens 81% sterk toegenomen in de jongste twee jaar. De abnormale prijszetting en de sociale dumping zijn de meest kwalijke gevolgen.

De bouw kampt daarnaast traditioneel met een hoog aantal slechte betalers. In het eerste kwartaal zegt maar liefst 30% daar meer last van te hebben.

Door het hoge werkvolume en de iets betere prijzen denkt 23% wel dat zijn winstgevendheid zal verbeteren.

78% van de ondervraagde Limburgse bouwondernemers zijn tevreden over het algemene economische klimaat. Met de eigen bedrijfssituatie is 74% tevreden.