D
DS
T
M

Elco Belgium lanceert nieuwe Altron B Ketel

Altron B unit heeft met succes energielabel B behaald

Sinds september 2015 heeft de EU de nieuwe energielabels ingevoerd. Men had gedacht dat de gietijzeren stookolieketel uit de markt ging, maar niks is minder waar. Elco Belgium bewijst met zijn nieuwe gietijzeren Altron B unit dat er nog een mooie toekomst voor deze ketels bestaat. De unit heeft met succes energielabel B bekomen, en is een laagtempera- tuurketel met een zeer hoog rendement. De unit is uitgevoerd met de emissiearme Elco Vectron Eco stookoliebrander.

Drietreksysteem

Het gietijzeren ledenblok is uit- gevoerd in een drietreksysteem, waarbij de cilindrische verbran- dingskamer zich bovenaan in de ketel bevindt. Met dit ver- nieuwende concept moeten de verbrandingsgassen hun ener- gie afgeven van boven naar de onderliggende verbrandingska- nalen, en dit in tegengestelde richting van de waterstroming. De vernieuwende techniek en het grote uitwisselingsopper- vlak resulteren in een verbeterd rendement. Om het onderhoud eenvoudig uit te voeren, is de uitschuifbare keteldeur zowel links als rechts te monteren. Deze zorgt voor een optimale toegankelijkheid van de verbrandingsruimte bij reiniging.

 

Makkelijk verplaatsbaar

Bij het ontwerp van de Altron B ketel is ook rekening gehou- den met vervoer en opstelling. Het gietijzeren blok is van vier transportogen voorzien, en het achterste element is uitgerust met twee transportrollen, waar- door men de ketel op een vlakke ondergrond makkelijk kan ver- plaatsen. De mantel en hoog- waardige thermische isolatie worden afzonderlijk geleverd.

Multifunctioneel bedieningsbord
Het multifunctionele bedie- ningsbord is uitgerust met de gebruiksvriendelijke weersaf- hankelijke Logon B G1Z1-rege- ling met digitale uitlezing. Met deze regeling kan men twee ver-warmingskringen onafhankelijk van tijd en temperatuur sturen. Ook een boilerregeling is stan- daard voorzien.

Drie bouwgroottes

De Altron B ketel is leverbaar in drie bouwgroottes: 24, 32 en 40 kW, als unit of soloketel. De solo- ketel kan als autonome hoogren- dementsketel worden besteld maar beschikt dan niet over het rendementslabel. De Bi-Altron B ketel met ingebouwde boiler is verkrijgbaar in 32 kW.

Bi-Altron B Unit

In deze productlijn is er ook een Bi-Altron B Unit. Deze beschikt aanvullend over een warmwa- terboiler van 100 liter, vooraf op het gietijzeren blok gemonteerd met leidingen en laadpomp. Deze boilerketelcombinatie le- vert een groot comfort voor sa- nitair warm water, wat blijkt uit het tapprofiel XL.

Overal inzetbaar

Met dit gamma Altron B ketels richt Elco zich op de vervan- gingsmarkt waarin installaties niet altijd ontworpen zijn voor condensatietechniek.

Ook in nieuwbouw kunnen deze prijsgunstige ketels een oplos- sing bieden. Alle ketels zijn naar keuze leverbaar met de voorge- monteerde lage-energiepomp- groepen voor alle gangbare ver- warmingssystemen.

   

 

www.be.elco.net