Kostprijsberekening

Limburgse Bouwacademie: Verdien ik wel iets aan mijn project?.

PXL Congress, Gebouw D, Elfde Liniestraat 23A, 3500 Hasselt

De concurrentie in de bouwsector is erg vergroot de jongste tijd. Hierdoor staan de prijzen zwaar onder druk. Vele bouwbedrijven zien hun winsten wegvallen. Hoeveel moet u nog tellen om uw boterham te kunnen verdienen? Een meer dan terechte vraag in deze tijd. Gedurende 5 sessies leert u aan de hand van concrete en praktische oefeningen de essentiële elementen van een goede kostprijsberekening. U verwerft de nodige inzichten en tools die u onmiddellijk kan toepassen in uw eigen bouwonderneming.

PROGRAMMA
MAANDAG 07/11/2022: Basisprincipes van de kostprijsberekening voor de bouw U krijgt een gedetailleerde bespreking van de verschillende onderdelen en bepalende fasen in het bouwproces. Aan de hand van concrete informatie krijgt u inzicht in de diverse componenten van een aanbiedingsprijs.

MAANDAG 14/11/2022: Offerte en werkvoorbereiding Via een grondige voorcalculatie en transparante werkwijzen kan u de kostprijs van een project ramen om daarna het calculatiedossier te gebruiken als basis voor de werkvoorbereiding en de planning. In deze sessie zetten we de theorie om in de praktijk. Met behulp van de gratis programma’s Calc&Go en C-Pro maken we een uitgebreide voorcalculatie die resulteert in een kant en klare offerte.

DONDERDAG 8/12/2022: Nacalculatie Na de voorcalculatie, de werkvoorbereiding en de planning breekt de volgende fase aan in het bouwproces: de werfopvolging met de hieraan gekoppelde nacalculatie. We gaan dieper in op de gegevens die nodig zijn om een goede nacalculatie uit te voeren.

MAANDAG 12/12/2022: Bepalen van een uurloon De arbeidskosten zijn in vele gevallen de bepalende kostenfactor in een project. Het is dus zeker aan te raden deze kost eens grondig van naderbij te bekijken.

DONDERDAG 15/12/2022: Uitdieping directe kosten en optimalisatie van uw kostprijs i.f.v. uw orderboekje We gaan in deze sessie dieper in op de overige directe kosten. Tot slot werken we een volledige praktische case uit zodat u een goed inzicht verwerft in de structuur en de aanpassingsmogelijkheden van uw kostprijsberekening.

LOCATIE PXL Congress, gebouw D, Elfde-Liniestraat 23a , 3500 Hasselt

TIMING
18u: ontvangst met gezellig diner
19u: Aanvang sessie
22u: Einde
DEELNAMEPRIJS: € 400 pp. (excl. BTW)