Liantis
Nieuws

Alles wat je moet weten over het mantelzorgverlof.

Sinds 1 september 2020 is het mogelijk om mantelzorgverlof op te nemen. Hoe kan je als mantelzorger erkend worden en hoe je vraag je dan vervolgens het mantelzorgverlof aan? We zetten het hier even op een rijtje.

Bekijk alle artikels

Wanneer ben je een erkend mantelzorger?

Een mantelzorger is iemand die doorlopende of regelmatige hulp en bijstand verleent aan een persoon die erkend is als zorgbehoevende. Dit wil zeggen dat je als mantelzorger niet per se familie hoeft te zijn van de geholpen persoon.

Om het mantelzorgverlof aan te kunnen vragen, moet je eerst erkend worden als mantelzorger. Hiervoor heb je een algemene erkenning als mantelzorger en een specifieke erkenning voor de toekenning van sociale rechten nodig. Beide erkenningen kan je aanvragen bij het ziekenfonds met een verklaring op eer.

Hoe kan je mantelzorgverlof opnemen?

Wil een van je werknemers mantelzorgverlof opnemen? Dan moet hij jou als werkgever daar schriftelijk van op de hoogte brengen en dat minstens zeven dagen vóór het mantelzorgverlof zal ingaan. Als jullie beiden akkoord zijn, kan van deze termijn afgeweken worden. Je werknemer moet ook zijn erkenning als mantelzorger bezorgen als hij mantelzorgverlof wil aanvragen.

Zowel voltijdse als deeltijdse werknemers kunnen een beroep doen op mantelzorgverlof. Ze kunnen hun loopbaan volledig schorsen gedurende drie maanden per zorgbehoevende persoon, op te nemen in periodes van een maand of een veelvoud daarvan. Verspreid over de hele loopbaan kunnen maximaal zes maanden mantelzorgverlof opgenomen worden.

Voltijdse werknemers kunnen hun loopbaan ook verminderen tot de helft of met één vijfde. Dat kan gedurende zes maanden per zorgbehoevende persoon (op te nemen in periodes van twee maanden of een veelvoud daarvan) met een maximum van twaalf maanden over de volledige beroepsloopbaan.

Wie mantelzorgverlof opneemt, ontvangt een uitkering van de RVA. Voorlopig is het een forfaitair bedrag zoals bij het thematisch verlof ‘medische bijstand’, maar via een Koninklijk Besluit kan in de toekomst nog een specifieke uitkering voor het mantelzorgverlof worden bepaald.