Liantis Bouw 075
Nieuws

Overbruggingsrecht in de coronacrisis.

Het overbruggingsrecht is bedoeld voor zelfstandige ondernemers die tijdelijk of definitief hun activiteiten moeten stopzetten. Tijdens deze coronacrisis zijn de regels tijdelijk versoepeld door de overheid zodat meer getroffen ondernemers een beroep kunnen doen op de uitkering. Liantis zet alle voorwaarden voor jou op een rij.

Bekijk alle artikels

Het overbruggingsrecht is bedoeld voor zelfstandige ondernemers die tijdelijk of definitief hun activiteiten moeten stopzetten. Tijdens deze coronacrisis zijn de regels tijdelijk versoepeld door de overheid zodat meer getroffen ondernemers een beroep kunnen doen op de uitkering. Liantis zet alle voorwaarden voor jou op een rij.

Voor wie?

Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxi-statuut) kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. Dus ook zelfstandigen die pas na 1 januari 2019 gestart zijn of die vroeger zelfstandige in bijberoep waren, of zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen hebben.

Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen het overbruggingsrecht niet aanvragen.

Onder welke voorwaarden?

Je hebt recht op een uitkering overbruggingsrecht op voorwaarde dat je:

  • Ofwel in de horeca werkt (ook wanneer je niet helemaal gesloten bent en wel nog afhaalmaaltijden aanbiedt, nog bij mensen thuis levert of je hotel open blijft).
  • Ofwel in een andere sector werkt met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting (ook wanneer je nog een deel van je activiteit of een andere zelfstandige activiteit verderzet, zoals een lesgever die zijn webshop nog uitbaat).
  • Ofwel wanneer je door het coronavirus je activiteiten minstens zeven dagen onderbreekt (bijvoorbeeld omdat je weinig klanten hebt of uit voorzorg). In dat geval mag je tijdens die zeven dagen in principe geen enkele activiteit meer uitoefenen.

Behoor je tot de laatste groep - die minstens zeven dagen zijn activiteiten onderbreekt - dan zijn bepaalde activiteiten toch toegestaan zonder dat je je uitkering verliest:

  • Spoedgevallen: dringende consultaties door medici, paramedici of dierenartsen; maar ook een absoluut noodzakelijk onderhoud of een noodzakelijke herstelling bijvoorbeeld. Noodzakelijk betekent dat zonder jouw interventie de veiligheid of hygiëne in het gedrang komt, of dat jouw klant jouw dienst absoluut nodig heeft om bv. zijn beroep verder te kunnen uitoefenen. Bij de beoordeling gebruik je het best je gezond verstand.
  • Beperkte activiteiten, die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de onderneming, en minimale activiteiten, zoals het beantwoorden van telefoons of e-mails.
  • Verder moet je in België wonen, en mag je geen andere sociale uitkering genieten.

Word je arbeidsongeschikt, bijvoorbeeld omdat je COVID-19 hebt? Dan behoud je het overbruggingsrecht op voorwaarde dat je in de loop van de maand minstens zeven dagen lang je activiteiten onderbreekt, zonder dat die dagen gedekt zijn door ziekte-uitkeringen.

Welk uitkeringsbedrag ontvang je dan?

Als je als bouwonderneming bijvoorbeeld je activiteiten minstens 7 dagen onderbreekt uit eigen beweging, heb je recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart (je onderbreekt alleen in de loop van maart je activiteiten) ofwel april (je onderbreekt alleen in de loop van april je activiteiten) ofwel maart en april (je onderbreekt je activiteiten in de loop van maart en april).

Liantis ondersteun je!

Ben je klant bij Liantis? Dan kan je het vereenvoudigd aanvraagformulier voor overbruggingsrecht ‘coronavirus’ terugvinden op de website. Vervolgens vul je dit fomulier in en mail je het naar overbruggingsrecht@liantis.be of stuur je het met de gewone post op.

Benieuwd naar de andere steunmaatregelen waar je als ondernemer een beroep op kan doen? Neem dan zeker een kijkje op www.liantis.be/corona.