Knauf Vocht
Nieuws

Vocht - Luchtdichtheid en dampdichtheid van hellende daken.

Luchtdichtheid

Wie zijn woning wenst te beschermen tegen de koude en/of de warmte, doet dit door doordacht te isoleren. Wie isoleren zegt, moet eveneens rekening houden met de luchtdichtheid van het beschermde volume want deze twee principes gaan namelijk hand in hand.

Bekijk alle artikels

Een goede luchtdichtheid van het hellende dak heeft tal van voordelen, zoals:

  • het verhinderen van luchtstromingen die kunnen optreden van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Deze luchtstromingen hebben een negatieve impact op het wooncomfort en genereren in de winter een hoger energieverbruik omdat er meer koude lucht moet verwarmd worden
  • het uitsluiten van eventuele luchtcirculaties rond de isolerende laag
  • het garanderen van een goede akoestische kwaliteit van het dak
  • de bescherming van de isolerende laag tegen vochtproblemen, schimmelvorming en/of corrosie als gevolg van condensatie.

Bij een geisoleerde daksectie kan men de luchtdichtheid verzekeren door onder de niet-luchtdichte isolatieplaten een luchtscherm aan te brengen (vb. polyethyleenfolie, bepleistering, gipskarton …). De isolatie wordt tevens zo geplaatst zodat er tussen het onderdak en de isolatie geen restspouw ontstaat.

Bij lichte constructies, die het verwarmde volume scheiden van de buitenlucht, dient naast de luchtdichtheid ook aandacht geschonken te worden aan de dampdichtheid van de constructie. Knauf Insulation biedt hiervoor verschillende materialen en accessoires aan binnen het Homeseal LDS gamma (Luchtdicht Damp Systeem), die tegelijk de functie van dampdichtheid en luchtdichtheid kunnen vervullen.

Het Homeseal LDS System

De professionele oplossing om huizen luchtdicht te maken Het Homeseal LDS System van Knauf Insulation bestaat uit membranen voor binnen- en buitengebruik, manchetten, kleefbanden, een onderdakfolie en een elastische lijm die ontworpen zijn voor een gecombineerd gebruik ervan om voor kwalitatieve en langdurige isolatieoplossingen te zorgen. Ze bieden een bijzonder energie-efficient systeem van onderdelen die maximaal comfort combineren met aanzienlijke energiebesparingen.

Dampdichtheid

Wanneer een materiaal aan de ene zijde in contact staat met lucht met een lagere dampdruk dan aan de andere zijde zal door het verschil in dampdruk waterdamp stromen door het materiaal. Er ontstaat dus een dampstroom. Dit verschijnsel heet waterdampdiffusie of dampdiffusie. De hoeveelheid damp, die door een constructie getransporteerd wordt, is afhankelijk van de grootte van het verschil in dampdruk en de mate waarin de constructie weerstand biedt tegen deze dampdiffusie. Indien de weerstand van de materialen in een dakconstructie laag is, zal er een grote hoeveelheid damp door de constructie stromen die, eenmaal afgekoeld, zal condenseren en zal leiden tot schimmelvorming en schade.

Dampdiffusieweerstand

De weerstand tegen damp van een materiaal wordt gekarakteriseerd door zijn dampdiffusiecoefficient, aangeduid door het symbool μ. Deze coefficient is dimensieloos en geeft de verhouding weer van de dampweerstand van het materiaal t.o.v. de dampweerstand van een luchtlaag van eenzelfde dikte. De dampdiffusieweerstand μd (of Sd) van een materiaal wordt dus gevonden door de μ-waarde van het materiaal te vermenigvuldigen met de dikte van het materiaal, uitgedrukt in meter. Hoe hoger deze waarde, des te beter zijn weerstand.

Bij het ontwerp van hellende daken dient men ervoor te zorgen dat de dampdichte lagen aan de warme zijde van de isolatie geplaatst worden en dampopen materialen aan de koude zijde. Op die manier beperkt men de accumulatie en het afdruppelen van eventueel gevormd condensaat in de dakschil.

Ventilatie

Een goede luchtdichtheid verhindert en beperkt ongecontroleerde en ongewenste luchtinfiltraties in het beschermde volume. Het is dus noodzakelijk dat we voor ons comfort en onze gezondheid de woning ventileren om een voldoende luchtkwaliteit te garanderen.

Het doel van een ventilatie is enerzijds de afvoer van vervuilde, slechte binnenlucht, geproduceerd door menselijke activiteiten (vochtigheid, geuren, …) en bepaalde materialen. Anderzijds wensen we vooral het gebouw te beschermen tegen vochtschade en ongezonde schimmelvorming.

Meer info : https://www.knaufinsulation.be