K 3099 Blauw 00585073
Nieuws

Ik huur een pand: handelshuur of niet?.

Waar vestig ik mij als startende ondernemer? Onmiddellijk een pand aankopen is niet voor de hand liggend. Heel wat ondernemers beginnen als huurder. Vaak wordt daarbij gedacht dat een handelshuurovereenkomst de enige mogelijkheid is. Dit is echter een misvatting!

Bekijk alle artikels

De Wet op de handelshuurovereenkomsten is alleen verplicht toe te passen indien de huurder in het huurpand eenkleinhandelsactiviteit of een ambachtsactiviteit voert, waarbij het cliënteel (de consument) "over de vloer komt".

Dit betekent dat niet elke vorm van ondernemen binnen een huurpand onder het toepassingsgebied van de Wet op de handelshuurovereenkomsten valt: wanneer uw activiteit als ondernemer bestaat uit het voeren van een groothandel,of u een gebouw huurt om te dienen als magazijn/kantoorruimte, waarbij het cliënteel in het gehuurde niet "in contact treedt" met u als ondernemer, moet de wet op de handelshuurovereenkomsten niet toegepast worden. Hetzelfde bijvoorbeeld voor een kantoorruimte die gebruikt wordt als webshop.

In dat geval valt de huurovereenkomst onder het zogenaamde "algemeen huurrecht". Het grote verschil tussen handelshuur en algemene huur is dat de huurovereenkomst van algemeen huurrecht veelmeer flexibiliteit biedt aan de partijen.

Bij handelshuur zijn er heel wat dwingende bepalingen dewelke men niet naast zich neer kan leggen:

wettelijke minimum duurtijd van 9 jaar, enkel opzegbaar door de huurder tegen het einde van het derde of het zesde jaar, door de verhuurder enkel tegen het einde van het derde en het zesde jaar indien hij zelf vanuit het pand handel wilt gaan drijven (mits uitdrukkelijk contactueel voorzien), handelshuur kan tot 3 x hernieuwd worden (in principe voor 9 jaar telkens) en zo verder.

Met andere woorden: indien u een pand huurt en geen echte kleinhandel drijft vanuit dit pand dan moet uw huurcontract niet noodzakelijk een handelshuurcontract zijn.

Let wel: de partijen kunnen er vrijwillig voor kiezen de handelshuur op hun huurcontract van toepassing te verklaren, hetgeen dan vaak veel meer rechten geeft aan de huurder. Toch is het altijd aangewezen om dit huurcontract te laten nazien. Een aantal bijkomende belangrijke aspecten kunnen immers vrij geregeld worden door de partijen en het is evident dat de verhuurder zal trachten het huurcontract zoveel mogelijk in zijn voordeel te formuleren. Zo bevatten huurcontracten van handelshuur vaak clausules die voor de huurder weinig interessant zijn:

- geen recht op vergoeding voor de toegelaten werken die u als huurder aan het pand heeft gedaan;

- de huurder moet alle herstellingen aan het huurpand doen met inbegrip van de zogenaamde grote herstellingen dewelke normaal ten laste van de verhuurder zijn;

- de verhuurder kan opzeggen voor eigen gebruik tegen het einde van het derde en het zesde jaar van het huurcontract;

- het huurcontract bevat een uitzettingsbeding waardoor de nieuwe eigenaar bij verkoop van het pand de huurder sneller kan doen vertrekken.

Besluit

Ook al moet de zeer specifieke wetgeving op de handelshuur niet toegepast worden indien de huurder geen kleinhandel voert met rechtstreeks contact met het cliënteel vanuit het huurpand, toch is een handelshuurovereenkomst in sommige gevallen beter voor de huurder MAAR het is altijd aangewezen om het voorgelegde huurcontract grondig te laten nalezen om te vermijden dat er bepaalde verrassingen zijn.

Al te vaak wordt teruggegrepen naar modellen die men van internet kan halen, modellen die niet noodzakelijk slecht zijn doch voor een specifieke situatie vaak helemaal niet geschikt zijn. Neem contact op met onze vastgoedadvocaten om uw huurcontract op te stellen of te laten verifiëren!

Yves Daenen
yves.daenen@adlex.be
Partner
Rechtsdomeinen
- vastgoed-en goederenrecht
- burgerlijke rechtsgeschillen
Ilse Haeck
ilse.haeck@adlex.be
Social Associate
Rechtsdomeinen
- vastgoed- en goederenrecht
- ondernemings- en vennootschapsrecht
T: +32 89 32 23 00
F: +32 89 35 66 01
Grotestraat 122
B- 3600 Genk