10 Tips Cyberrisicos
Nieuws

Wapen uw onderneming tegen cyberrisco’s: 10 tips en een verzekering op maat voor uw zaak.

Gevaren van het digitale tijdperk.

Herinnert u zich nog toen de Belgische bedrijven Asco en Picanol het slachtoffer werden van een hackersaanval? Door middel van kwaadaardige software die de informaticasystemen versleutelt, viel de productie bij beide ondernemingen stil. Cybercriminelen vroegen vervolgens losgeld om de systemen weer vrij te geven. Ook de Belgische overheid kreeg onlangs een cyberaanval te verduren. Op kleinere schaal vinden elke dag honderden incidenten plaats die nooit het nieuws bereiken, maar wel een ernstige impact hebben op de bedrijfscontinuïteit van Belgische ondernemingen. Dergelijke aanvallen leiden niet alleen tot torenhoge kosten aan investeringen in beveiliging, maar ook aan reputatieschade. Het valt niet te ontkennen dat vandaag elke onderneming zich dient te wapen tegen cyberrisico’s.

Bekijk alle artikels

10 tips voor een veiliger bedrijf.

Om uw digitale veiligheid te optimaliseren, delen we 10 eenvoudige richtlijnen met u. Volgt u deze, dan bent u al een heel stuk op de goede weg.

1) Stel een verantwoordelijke voor informatiebeveiliging aan
Stel een verantwoordelijke voor informatiebeveiliging aan. De verantwoordelijke organiseert frequente veiligheidscontroles en ziet toe op de correcte naleving van regelgeving met betrekking tot privacy, veiligheid en gegevensverwerking. Het is van groot belang dat de verantwoordelijke onafhankelijk is en geen deel uitmaakt van het ICT-team.

2) Stel een strategisch stappenplan op
Stel een strategisch stappenplan voor potentiële cyberincidenten op teneinde de bedrijfscontinuïteit te verzekeren. Onderwerp dit plan aan een jaarlijkse evaluatie en maak eventueel de nodige aanpassingen.

3) Creëer een eigen veiligheidsbeleid en gedragscode
Creëer een eigen veiligheidsbeleid op maat van uw onderneming. Leid uw personeel op teneinde die te leren omgaan met cyberrisico’s en crisissituaties. Zorg dat alle werknemer hun verantwoordelijkheden kennen. Laat de gebruikers de voormelde gedragscode ondertekenen. Ontwikkel procedures die van toepassing zijn bij de rekrutering en het vertrek van werknemers.

4) Beveilig uw servers en werkposten
Beveilig alle werktoestellen met antivirussoftware. Leer uw werknemers die te gebruiken. Verzeker u ervan dat de software van een betrouwbare bron komt. Zorg dat alle antivirusprogramma’s up to date blijven.

5) Hoed u voor oplichtingen en andere vormen van oplichterij
Wees waakzaam voor phishing (internetfraude met als doel het bekomen van gevoelige informatie) en andere vormen van oplichterij. Let goed op verdachte mails en telefoonoproepen waar men om persoonlijke of vertrouwelijke informatie vraagt. Bij twijfel is het beter om verdachte documenten of links niet te openen. Vermijd om software te downloaden van onbekende websites of onbekende bronnen.

6) Automatiseer het updateproces van alle programma’s
Automatiseer uw updateproces om een vlotte werking van uw software te verzekeren. Teneinde een optimale veiligheid te garanderen, moet u minstens uw besturingssysteem, web browser en emailprogramma regelmatig updaten. Hackers kunnen gemakkelijk uw ICT-netwerk penetreren via verouderde applicaties. Licht uw gebruikers zo snel mogelijk in wanneer nieuwe updates beschikbaar zijn.

7) Maak een back-up van alle informatie
Zorg voor een dagelijkse back-up van alle informatie. Maak gebruik van een cloud en externe harde schijf. Bewaar nooit onmisbare informatie op één locatie. Het back-uppen van informatie is alleen voordeling indien er een optimale beveilig is. Dat kan je het best bereiken door alle toestellen, drives en mails met gevoelige data te encrypteren.

8) Beheer de toegang tot uw computers en netwerken
Ga voorzichtig om met uw paswoorden. Wijzig alle default paswoorden en vermijd dezelfde paswoorden voor verschillende toegangen te gebruiken. Het ideale paswoord bestaat uit minstens 20 tekens (letters, cijfers, symbolen). Een password manager, een programma voor het maken, bewaren en beheren van sterke wachtwoorden, is geen overbodige luxe. Schakel ongebruikte accounts meteen uit. Verander uw paswoorden op regelmatige basis of zodra u een inbreuk vermoedt. Deel nooit uw paswoorden met iemand anders

9) Bescherm uw hardware tegen diefstal
Bescherm uw hardware tegen diefstal. Het zijn niet alleen hackers die gevoelige informatie kunnen bemachtigen. Indien uw hardware gestolen wordt, loopt u eveneens het risico dat belangrijke gegevens in de verkeerde handen vallen. Sluit werkposten en mobiele toestellen automatisch af wanneer ze niet worden gebruikt. Laat laptops, smartphones of tablets nooit onbewaakt achter of maak gebruik van een slot.

10) Houd werk en plezier gescheiden
Gebruik een toestel niet tegelijkertijd voor privé- en professionele doeleinden. Bewaar uw bedrijfsinformatie niet op een apparaat waar vrienden of familie toegang hebben. Op die manier loopt u geen onnodige risico’s.F-Cyber Comfort verzekering: de ondersteuning voor, tijdens en na een cyberincident.

www.federale.be > Bouwsector > Uw aansprakelijkheid > IT-aansprakelijkheid > F-Cyber Comfort

Redactie: Federale Verzekering

0800-14 200

www.federale.be