Adobe Stock 18551865 1

Asbest - verwijdering van daken.

Deze opleiding is specifiek bedoeld voor dakwerkers-dakdekkers die in aanraking kunnen komen met de verschillende asbesttoepassingen op daken.

Sinds 16 maart 2006 is een KB van kracht rond de behandeling van asbest in al zijn vormen en toepassingen. Dit KB vermeldt de verplichting voor alle bouwvakarbeiders, die sporadisch of regelmatig met asbest in contact komen, tot het volgen van een gepaste opleiding. Deze opleidingen zijn afhankelijk van de werkzaamheden en frequentie waarmee men met asbest in contact komt.

Doelgroep

Deze opleiding is specifiek bestemd voor dakwerkers-dakdekkers die in aanraking kunnen komen met de verschillende asbesttoepassingen op daken.

Programma

  • Algemeen Kader
  • Eigenschappen en herkenning van asbest
  • Werkmethoden en bijhorende gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan asbest
  • Gezondheidstoezicht
  • Asbestinventaris
  • Noodprocedures en EHBO op de bouwplaats
  • Verwijderen van asbestafval