T2 Campus Bouw 99
Red Hexagon

zaterdag- en avondopleidingen & winteropleidingen.

Zaterdag- en avondopleiding

Tijdens de opleiding betaalt de onderneming de opleidingskost aan het opleidingscentrum en GEEN uurloon aan de arbeider. Constructiv biedt het bouwbedrijf een tussenkomst in de opleidingskost (max. *

€ 10/uur/arbeider (PC 124)(max. 40 uren/module)).

Constructiv biedt de arbeider een premie van € 6,25/uur (voor avondopleidingen = max. 40 uren = € 250) (voor zaterdagopleidingen = max. € 50/dag).

Winteropleiding

Wanneer: Opleidingen onder het stelsel ‘Winteropleiding’ kunnen enkel plaatsvinden van 01/12/2019 tot en met 31/03/2020 (max. 160u per winterperiode en per arbeider).

Hoe: De onderneming plaatst de arbeider in tijdelijke werkloosheid voor slecht weer volgens de procedure “geprogrammeerde winteropleiding” bij de RVA. Het bouwbedrijf betaalt de opleidingskost aan het opleidingscentrum.

Constructiv biedt het bouwbedrijf een tussenkomst in de opleidingskost van max.* €10/uur/arbeider (PC 124).

Constructiv biedt de arbeider een premie van €40/dag (max. 20 dagen = 160 uren) bovenop de wettelijke werkloosheidsuitkering van de RVA.

· Max € 10/uur/arbeider – bedrag afhankelijk van het gekozen opleidingscentrum / cumuleerbaar met KMO-portefeuille.

KMO-portefeuille

Een initiatief van de Vlaamse overheid. De subsidies van de Belgische bouwsector (Constructiv) zijn combineerbaar met deze van de KMO-portefeuille. Zij betalen tot 40% van de kostprijs terug!

Voor meer info over deze opleidingen of een opleiding in te plannen voor uw bedrijf, gelieve te mailen naar limburg@bouwunie.be of bel naar 011 26 30 10.