T2 Campus Bouw 99
Red Hexagon

zaterdag- en avondopleidingen & weekdagopleidingen.

Zaterdag- en avondopleiding

Tijdens de opleiding betaalt de onderneming de opleidingskost aan het opleidingscentrum en GEEN uurloon aan de arbeider. Constructiv biedt het bouwbedrijf een tussenkomst in de opleidingskost

(max. € 10/uur/arbeider (PC 124)(max. 40 uren/module))*.

Constructiv biedt de arbeider een premie van € 6,25/uur (voor avondopleidingen = max. 40 uren = € 250) (voor zaterdagopleidingen = max. € 50/dag).

Weekdagopleiding

Tijdens de opleiding betaalt de onderneming de opleidingskost aan het opleidingscentrum en de loonkost (uurloon) aan de arbeiders. Constructiv betaalt na de opleiding de opleidingskost van max. * € 10/uur/arbeider (PC 124) en de loonkost van € 15/uur/arbeider terug aan de onderneming (max. 120u per jaar en per arbeider).


*Max € 10/uur/arbeider – bedrag afhankelijk van het gekozen opleidingscentrum / cumuleerbaar met KMO-portefeuille.

KMO-portefeuille

Een initiatief van de Vlaamse overheid.

De subsidies van de Belgische bouwsector (Constructiv) zijn combineerbaar met deze van de KMO-portefeuille. Zij betalen tot 30% van de kostprijs terug!

Voor meer info over deze opleidingen of een opleiding in te plannen voor uw bedrijf, gelieve te mailen naar limburg@bouwunie.be of bel naar 011 26 30 10.