T2 Campus Bouw 99
Red Hexagon

Asbestverwijdering eenvoudige handelingen

Asbest - eenvoudige handelingen - 8u

Doel van deze opleiding

De deelnemers krijgen inzicht in de risico's van blootstelling aan asbest, leren asbest en asbesthoudende materialen herkennen, kunnen de correcte handelwijze bij aantreffen van asbest toepassen en kunnen de preventiemaatregelen mbt asbest in de praktijk uitvoeren.

Inhoud van deze opleiding

Theorie:

• De eigenschappen van asbest en de gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan asbest

• De soorten producten of materialen die asbest kunnen bevatten en hun aanwending in installaties en gebouwen

• De handelingen die kunnen leiden tot blootstelling aan asbest en het belang van preventieve controles om blootstelling tot een minimum te beperken

• De vereisten inzake gezondheidstoezicht

• De veilige werkmethoden en meettechnieken

• De te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen: keuze en beperkingen, aandachtspunten voor het juiste gebruik, inclusief adembeschermingsmiddelen

• Nood- en ontsmettingsprocedures Praktijk:

• Aanleren van het correcte opzetten en dragen van het adembeschermingsmasker met filter, met daarbij de individuele controles en het gebruik van andere persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktische informatie

13/08/2024 • 08u30 - 16u00
Winkelomseheide 184
2440 Geel (bekijk op kaart)
Prijs: € 205,00

Meer informatie

Opleidingspartner
BE-CONSULT BVBA

Taal
Nederlands

Formaat
Op locatie

Inschrijven

Contactpersoon
Deelnemer 1
Extra informatie