T2 Campus Bouw 99
Red Hexagon

Europese richtlijnen ladingzekeren

Vakbekwaamheid - Code 95

Doel van deze opleiding

Het doel van deze opleiding is een compacte weergave over hoe uw lading te zekeren en een opfrissing van de wegcode te geven.

Inhoud van deze opleiding

Theorie:

• Hoe laden en lossen

• Lading zekeren:

• Waarom lading zekeren: ongevallen en denkfouten.

• De wetgeving: KB van 27 april 2007 dat per 10 september 2009 in voege trad voor alle voertuigen van categorie C.

• Gevolgen van gebrek aan ladingzekering

• Hulpmiddelen voor het zekeren van uw lading: wrijving / carrosserie / spanmiddelen.

• Optredende krachten tijdens het vervoer

• De methodes om lading te zekeren: krachtsluitend / vormsluitend.

• Toegestane afmetingen en massa: gewichtsverdeling en boetes op overladen.

• Voorbeelden van ladingzekering

• Verantwoordelijkheden: chauffeurs /planners/ werkgever / opdrachtgever / verlader

•CMR/Vrachtbrief

Praktijk:

• Correct laden

• Berekenen van het ladingzekeringssysteem.

• Gebruik van zekeringsmiddelen

• Aflezen etiketten spanbanden

• CMR invullen

• Praktische oefeningen

Praktische informatie

19/09/2023 • 08u30 - 16u30
Tieblokkenlaan 8
2300 Turnhout (bekijk op kaart)
Prijs: € 178,00
Inschrijvingen gesloten

Meer informatie

Taal
Nederlands

Formaat
Op locatie