Kostprijsberekening

Opleiding kostprijsberekening.

Maastrichtersteenweg 254/3 3500 Hasselt

De concurrentie in de bouwsector is erg vergroot de jongste tijd. Hierdoor staan de prijzen zwaar onder druk. Vele bouwbedrijven zien hun winsten wegvallen. Hoeveel moet u nog tellen om uw boterham te kunnen verdienen? Een meer dan terechte vraag in deze tijd. Gedurende 7 sessies leert u aan de hand van concrete en praktische oefeningen de essentiële elementen van een goede kostprijsberekening. U verwerft de nodige inzichten en tools die u onmiddellijk kan toepassen in uw eigen bouwonderneming.

PROGRAMMA
HOOFDSTUK 1 : Basisprincipes van de kostprijsberekening voor de bouw U krijgt een gedetailleerde bespreking van de verschillende onderdelen en bepalende fasen in het bouwproces. Aan de hand van concrete informatie krijgt u inzicht in de diverse componenten van een aanbiedingsprijs.
HOOFDSTUK 2 : Offerte en werkvoorbereiding Via een grondige voorcalculatie en transparante werkwijzen kan u de kostprijs van een project ramen om daarna het calculatiedossier te gebruiken als basis voor de werkvoorbereiding en de planning. In dit hoofdstuk zetten we de theorie om in de praktijk. Met behulp van de gratis programma’s Calc&Go en C-Pro maken we een uitgebreide voorcalculatie die resulteert in een kant en klare offerte.
HOOFDSTUK 3 : Nacalculatie Na de voorcalculatie, de werkvoorbereiding en de planning breekt de volgende fase aan in het bouwproces: de werfopvolging met de hieraan gekoppelde nacalculatie. We gaan dieper in op de gegevens die nodig zijn om een goede nacalculatie uit te voeren.
HOOFDSTUK 4: Bepalen van een uurloon De arbeidskosten zijn in vele gevallen de bepalende kostenfactor in een project. Het is dus zeker aan te raden deze kost eens grondig van naderbij te bekijken.
HOOFDSTUK 5: Uitdieping directe kosten en optimalisatie van uw kostprijs i.f.v. uw orderboekje We gaan in dit hoofdstuk dieper in op de overige directe kosten. Tot slot werken we een volledige praktische case uit zodat u een goed inzicht verwerft in de structuur en de aanpassingsmogelijkheden van uw kostprijsberekening.

DATA
Maandag 9 oktober
Maandag 16 oktober
Maandag 23 oktober
Dinsdag 7 november
Dinsdag 14 november
Dinsdag 21 november
Dinsdag 28 november

LOCATIE Bouwunie Limburg, Herkenrodesingel 12, 3500 Hasselt


TIMING
18u30: ontvangst met broodjes
19u: Aanvang sessie
22u: Einde


DOCENT Mike Bogaerts: Hoofdadviseur afdeling bedrijfsbeheer bij WTCB

DEELNAMEPRIJS
€ 525 pp. (excl. BTW)

Kmo-portefeuille voor je opleiding? Wil je tot 30% steun genieten via de kmo-portefeuille? Vraag je tussenkomst nu al aan. Ons erkenningsnummer is DV.O110067.