Foto Adlex
Nieuws

Wijziging plafondbedragen klassen in erkenningsregels aannemers per 1 juni 2024.

In het kader van de wetgeving overheidsopdrachten is het zo dat voor de meeste opdrachten vereist is dat een aannemer over een erkenning beschikt. Deze erkenning wordt bij wet van 20 maart 1991 geregeld. Met ingang vanaf 1 juni 2024 werden de bedragen zoals bepaald in deze wet voor het eerst sinds 2000 gewijzigd.

Bekijk alle artikels

1. Erkenning aannemers

Een aannemer mag niet zonder meer elke opdracht voor elk bedrag uitvoeren.

Om in aanmerking te komen voor een overheidsopdracht voor werken, moet een aannemer in principe voor die werken erkend zijn (let op: voor kleine werken tegen kleine bedragen is geen erkenning nodig).

Aan de hand van deze erkenning bewijst de aannemer zijn technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit.

2. Categorieën en klassen

Een erkenning wordt concreet gegeven voor een bepaalde (sub)categorie van werken. De categorie vertelt dus iets over de feitelijke activiteit van de aannemer. Bijvoorbeeld ‘categorie D. Bouwwerken’ en ‘subcategorie D11. Pleister- en raapwerk of ‘categorie G. Grondwerken’ en ‘subcategorie G5. Afbraakwerken.

Deze categorieën en subcategorieën van werken worden vervolgens tevens onderverdeeld in ‘klassen’. Die klassen worden bepaald aan de hand van de prijs van de werken. Ze maken met andere woorden duidelijk in welke grootorde een aannemer opdrachten mag aannemen.

De wetgeving onderscheidt in totaal 8 verschillende ‘klassen’. Het zijn de grensbedragen van deze ‘klassen’ dewelke nu gewijzigd worden. In concreto verhogen de wettelijke maximumbedragen die per klasse gelden.

3. Nieuwe bedragen

3.1 Klassen

De erkenningsklasse hangt aldus samen met de prijsklasse van overheidsopdrachten waaraan een aannemer mag deelnemen. Het maximale bedrag (excl. btw) van de aanneming van werken die aan de aannemer mag worden gegund is voor de eerste 7 klassen vastgesteld als volgt:


Afbeelding1

Voor klasse 8-aannemers geldt dat deze op álle aanbiedingen ingaan; ook op aanbiedingen voor werken die geraamd worden op meer dan 6.396.000 euro.

3.2 Totaalbedragen

Gelijktijdig met de grenzen voor de onderscheiden klassen worden ook de totaalbedragen (excl. btw) van al de werken welke door dezelfde aannemer in België en in het buitenland gelijktijdig mogen worden uitgevoerd op het ogenblik van het gunnen van de opdracht gewijzigd.

De te respecteren bedragen zijn vanaf 1 juni 2024 de volgende:


Afbeelding2

Heeft u hieromtrent nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Dieter Torfs

Adlex Advocaten & Bemiddelaars

dieter.torfs@adlex.be

Onze ervaring, uw vertrouwen - Advocaten en bemiddelaars Genk en Bree (adlex.be)