Bouwunie Formaat Ok3
Nieuws

Toelichting over de strengere richtlijnen voor de keuring van uw voertuig.

Korte toelichting over de verstrengde controle van uw voertuig.

Bekijk alle artikels

In 2014 was er op het Europese beleidsniveau (EU) al sprake van “strengere” richtlijnen voor alle keuringsstations (inspectie voertuigen) in heel Europa. Destijds zijn er een aantal Wetsvoorstellen ingediend, maar is er nooit een concrete en algemene bekrachtiging van deze Wet betekend geworden. In april 2018 kwam hier echter verandering in, en is er in België op het Federale niveau een debat geopend aangaande de verstrenging van de normen bij inspectie van “alle” voertuigen in België. Uiteindelijk heeft al het debatteren als concreet gevolg gehad dat er in december 2018 van de ene op de andere dag “gewijzigde” en vooral “strengere” normen gehanteerd werden bij de inspectie van voertuigen, en dit uiteindelijk op aandringen van Europa… M.a.w. het gaat om een Europese verordening, die in België zonder meer uitgevoerd en gevolgd dient te worden.

Een heel groot deel van de “strengere” normen hebben uiteindelijk betrekking op de “veiligheid” en het “zicht” van zowel chauffeurs als passagiers in het voertuig. Het resultaat is dat men, naast een aantal extra mechanische controles, “strenger” gaat controleren op de ruiten van voertuigen, en dat er sneller sprake kan zijn van “totale afkeuring” van uw voertuig bij eventuele glasschade die vroeger enkel een opmerking als gevolg had.

Wat is er precies gewijzigd?

In het verleden ging men vooral controleren op glasschade in het zogenaamde “gezichtsveld” van de chauffeur. Als er een “sterretje” aanwezig was dat niet groter was (in omvang) dan een muntstuk van twee Euro, dan kreeg men hiervoor een opmerking met als titel “nauwlettend op te volgen”. Was er sprake van een barst (breuklijn) in het “gezichtsveld” van de chauffeur, dan ging men kijken of de barst doorheen de bovenste laag glas was of niet, en dan kreeg men al naargelang de ernst van de schade een opmerking of “totale afkeuring”.

Deze normen zijn vandaag totaal anders en vooral “strenger”. Men gaat tegenwoordig elke vorm van glasschade beschouwen als een vermindering van de veiligheid. En men spreekt over “zicht” en “veiligheid” van de chauffeur en de passagiers… M.a.w. de nieuwe norm beperkt zich niet langer tot een controle van het “gezichtsveld” van de chauffeur, maar men gaat nu een reden tot “totale afkeuring” toepassen voor alle vormen van glasschade in het veegveld van de wisserbladen van de ruitenwissers… Dus ook aan de zijde van de passagier(s) en zelfs t.h.v. de zij- en achterruit(en) van het voertuig. Heel veel mensen hebben het jammer genoeg intussen al ondervonden… Een bepaalde vorm van glasschade die in het verleden enkel aanleiding gaf tot een opmerking is de dag van vandaag wel degelijk een reden tot “totale afkeuring”. Ter verduidelijking kan u het bijgevoegde kader raadplegen om na te gaan of de eventuele glasschade aan uw voertuig kan leiden tot “totale afkeuring”.