Schermafbeelding 2024 05 22 125328
Nieuws

Verhoog het veiligheidsniveau en voorkom arbeidsongevallen.

Meer dan 1 op de 3 ernstige arbeidsongevallen (36%) viel in 2023 voor met medewerkers die minder dan 1 jaar in dienst waren. Dat blijkt uit een analyse van preventiedienst Liantis, dat vorig jaar onderzoek deed naar 673 ernstige arbeidsongevallen.

Bekijk alle artikels

En hoewel een arbeidsongeval nooit helemaal uit te sluiten valt, wordt het veiligheidsniveau op bouwplaatsen toch sterk verhoogd dankzij de verplichte basisveiligheidsopleiding in de bouwsector.

Ernstige arbeidsongevallen

In 2023 onderzocht de erkende externe preventiedienst Liantis 673 ernstige arbeidsongevallen bij Belgische werkgevers. Dat zijn onder meer arbeidsongevallen die leiden tot een zwaar of blijvend letsel of ongevallen met dodelijke afloop. In totaal waren er bij de ernstige ongevallen 8 met een dodelijke afloop, ofwel 1,19%.

Anciënniteit

In tegenstelling tot leeftijd, is het aantal dienstjaren binnen het bedrijf nog steeds de grootste bepalende factor. In 2023 gebeurde meer dan 1 op de 3 ernstige ongevallen (36%) met medewerkers die minder dan een jaar in dienst waren.

De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is 40 jaar. Het is dus niet zo dat de nieuwkomers op de werkvloer per definitie ook jongeren zijn. We zien ook dat vanaf het vijfde jaar in dienst het aantal ongevallen sterk afneemt. De gemiddelde anciënniteit bij ernstige ongevallen is 2,7 jaar.

Net daarom is een grondige veiligheidsopleiding voor nieuwe medewerkers ontzettend belangrijk, net als een goed onthaalbeleid. Maar voorzie zeker ook voldoende herhaling van de veiligheidsrichtlijnen op gezette tijdstippen, zeker in het begin van de carrière.

Verplichte basisveiligheidsopleiding

Iedereen die fysiek werk uitvoert op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, moet verplicht een basisveiligheidsopleiding volgen. Dat om het veiligheidsniveau op bouwplaatsen te verhogen en de communicatie tussen verschillende partijen te verbeteren.

De verplichte basisopleiding voor sectorintreders moet binnen de maand na het begin van de tewerkstelling op een bouwwerf gevolgd worden. De opleiding is verplicht voor iedereen die meewerkt op een werf. Medewerkers, werkgevers én zelfstandigen, ook uit andere sectoren dan de bouwsector.

De opleiding moet de deelnemers in de eerste plaats bewust maken van de risico’s op een bouwplaats. Het gaat daarbij zowel om de risico’s uit hun eigen activiteit, als die van andere bouwactiviteiten op de werf. Daarnaast komen ook de basiskennis van de wettelijke preventieprincipes, de toepassing van aangepaste preventiemaatregelen en veilig gedrag op een bouwplaats aan bod in deze opleiding.

Iedereen die de basisveiligheidsopleiding van minstens 8 uur moet volgen, moet op elk ogenblik bewijs hiervan kunnen voorleggen. Medewerkers met minstens 5 jaar ervaring op tijdelijke of mobiele werkplaatsen in de voorbije 10 jaar, zijn vrijgesteld van deze verplichting.

Opleiding: basisveiligheid voor sectorintreders bij tijdelijke en mobiele werkplaatsen

In samenwerking met Bouwunie voorziet Liantis deze verplichte basisveiligheidsopleiding voor jou en je medewerkers op verschillende locaties. Deze onderwerpen komen aan bod:

· Algemene principes

· Orde en netheid

· Instructies en signalisatie

· Gevaarlijke stoffen

· Brand en explosie

· Persoonlijke beschermingsmiddelen

· Arbeidsmiddelen: machines en gereedschap

· Bouwplaatsmachines

· Werken op hoogte

· Elektriciteit

· Heffen en tillen

· Specifieke werkomstandigheden

Via deze opleiding kom je tegemoet aan de verplichte veiligheidsopleiding, niet alleen voor PC 124, maar ook voor PC 111 (metaal), PC 145 (tuinbouw) en PC 149 (elektriciens).

Schrijf je hier in: Basisveiligheid voor sectorintreders bij tijdelijke en mobiele werkplaatsen (liantis.be)