4855Vlzby
Nieuws

Nieuwe energiepremies in 2021.

Er zijn belangrijke nieuwigheden in de energiepremies voor woningen op til. Zo komt er een gloednieuwe premie voor zonnepanelen, en veranderen ook een aantal andere premies bij de netbeheerders. Deze wijzigingen zijn al van toepassing voor werken met eindfactuur vanaf 1 januari 2021. Hoog tijd dus voor een overzicht.

Bekijk alle artikels

Niet meer voor doe-het-zelvers
Op vlak van isolatie is er slechts één wijziging: de dakisolatiepremie voor doe-het-zelvers van 2 €/m² valt weg in 2021. Doet uw klant een beroep op uw vakmanschap, dan kan hij nog altijd een premie ontvangen voor dakisolatie van 4 €/m². Verder blijven de isolatiepremies dezelfde. Deze gelden zoals voorheen voor alle woningen aangesloten op het net voor 2006.

Ook voor zonnepanelen
Op vlak van hernieuwbare energie zijn er wel meerdere wijzigingen. Om te beginnen komt er een gloednieuwe premie voor zonnepanelen, die tot 1500 euro kan bedragen. Voor installaties die uw klant in dienst neemt in 2021 krijgt uw klant 300 euro per kWp voor een installatie voor de eerste 4 kWp. Voor grotere installaties, tot maximaal 6 kWp komt daar 150 euro per bijkomende kWp bij. Dit is begrensd tot maximaal 40% van de factuur. De omvormer mag een maximaal AC-vermogen hebben van 10 kVA. De nieuwe installatie moet ook minstens 15 jaar op de woning blijven bestaan. En er mag slechts één premie per woning of woningeenheid worden toegekend. Bovendien moet uw klant binnen de drie maanden na indienststelling zijn installatie aanmelden bij de netbeheerder. Geïnteresseerde klanten? Geef dan nog even mee dat de premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij van de Vlaamse overheid nog loopt tot eind 2021. Die is nog steeds goed voor € 250/kWh capaciteit van het systeem, tot maximaal € 3200 of 35% van de factuur.


Ook voor recentere woningen
Voor de premie van de PV-panelen komen ook recentere woningen in aanmerking. Ook voor de andere premies voor hernieuwbare energie (warmtepompen, zonneboilers en warmtepompboilers) was dat al het geval, en ook daar is er een lichte wijziging in de ouderdomseis van de woningen. Voortaan gelden de premies voor hernieuwbare energie (waaronder nu dus ook de zonnepanelen) niet alleen voor woningen die aangesloten zijn op het net voor 2014. Ook woningen waarvoor de omgevingsvergunning meer dan vijf jaar geleden is toegekend en die op dat moment aan de EPB-eisen voldeden komen in aanmerking.

Extra voorwaarden voor warmtepompboilers
Bij de warmtepompboilers is er zowel een versoepeling als een verstrenging in de voorwaarden. Het was al langer zo dat enkel warmtepompboilers voor sanitair warm water in aanmerking kwamen. Nu moet de installatie bovendien beschikken over een regeling om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal, om zo aan thermische opslag te kunnen doen. Daar staat tegenover dat deze premie voortaan altijd cumuleerbaar is met de premie voor een luchtluchtwarmtepomp. Bij andere warmtepompen is enkel cumul mogelijk als de warmtepompboiler eerst geplaats is. Met de premie voor de zonneboiler is geen cumul mogelijk.

Gascondensatieketels voor beschermde klanten
Voor beschermde afnemers van de netbeheerders zijn er al langer verhoogde energiepremies. En ze hebben vaak ook recht op een premie voor een condensatieketel. Daar worden de voorwaarden nu echter strenger. Condensatieketels op stookolie, propaan of butaan komen namelijk niet meer in aanmerking. Enige uitzondering hierop zijn condensatieketels op propaan of butaan in gebieden waar er geen aardgas is. We herinneren er nog even aan dat, naast Fluvius, ook gas.be premies geeft voor toestellen op gas. Daar zijn geen wijzigingen gepland.

Nieuw: labelpremie
Last but not least nog een gloednieuwe premie: de labelpremie. Koopt of erft uw klant in 2021 een woning of wooneenheid? Dan komt hij in aanmerking voor deze premie als hij deze binnen de 5 jaar grondig renoveert, en zo een beter energielabel behaalt. Deze premie kan tot 5000 euro bedragen. In dit geval komt uw klant echter niet in aanmerking voor de totaalrenovatiebonus.

Sloop- en heropbouwpremie
Naast de premies van Fluvius zijn er nog heel wat steunmaatregelen. Zo is er dit jaar nog de sloop- en heropbouwpremie. Die loopt echter maar tot eind 2020. Dit wil zeggen dat de omgevingsvergunning voor sloop- en heropbouw moet aangevraagd zijn uiterlijk op 31 december 2020. Uw klant moet deze aanvraag bovendien aanvragen binnen de drie maand na de aanvraag van de omgevingsvergunning. Hij wacht dus best niet op de goedkeuring van de effectieve sloop- en heropbouwvergunning om zijn slooppremie aan te vragen. De sloop- en heropbouwpremie bedraagt € 7500. Hij is niet van toepassing in de 13 steden die vandaag in Vlaanderen al 6% btw toekennen voor afbraak en heropbouw.

Op de planning
Er staat een grondige wijziging van de premies op til. Bedoeling is om naar een ééngemaakt premiestelsel te gaan, waarbij de woonpremies (renovatiepremie) en de energiepremies geïntegreerd worden. Dit is echter nog niet aan de orde voor 2021. Zodra hierover meer definitief nieuws is, berichten we hierover.