Adlex Nieuw
Nieuws

Aanpassing interestvoeten: een nazicht waard.

Per 1 januari 2023 werd een forse stijging van zowel de wettelijke als de interestvoet inzake handelstransacties doorgevoerd.

In het handelsverkeer worden in algemene voorwaarden dewelke van toepassing zijn tussen ondernemingen maar ook ten aanzien van particulieren quasi altijd voorzien in bepalingen omtrent betalingsmodaliteiten alsook de sanctie in geval van laattijdige betaling.

Bekijk alle artikels

Veelal wordt er bepaald dat en schuldenaar ingeval van laattijdige betaling, zijnde een betaling na de overeengekomen vervaldatum, gehouden is om zogenaamde nalatigheidsinteresten te betalen.

Wanneer er sprake is van een laattijdige betaling of afwezigheid van betaling in hoofde van een particulier zal voor de berekening van de nalatigheidsinteresten normaliter de wettelijke interestvoet van toepassing zijn, tenzij er tussen partijen andere contractuele afspraken zouden zijn gemaakt.

Tussen ondernemingen (of tussen een onderneming en een overheid) speelt, wanneer het er sprake is van een bedrijfsmatige activiteit zoals een verkoop van goederen of het verrichten van diensten binnen een professionele context, de interestvoet voorzien in de wet betalingsachterstand handelstransacties dd. 02.08.2002.

Waar de beide rentevoeten de afgelopen jaren vrij stabiel zijn gebleven, zijn deze sinds 01.01.2023 fors gestegen. De wettelijke interestvoet schommelde de laatste jaren tussen de 1,50% en 2%, waar de interestvoet van toepassing op handelstransacties al enkele jaren 8,00% bedroeg.

De FOD Financiën maakte evenwel bekend dat per 1 januari 2023 de wettelijke interestvoet stijgt naar 5,25% en de interestvoet handelstransacties naar 10,50%.

Deze forse renteverhoging zorgt ervoor dat de verschuldigde nalatigheidsinteresten bij laattijdige betaling snel kunnen oplopen en finaal aanzienlijk hoger zullen uitvallen dan het geval was in het verleden.

Zowel schuldenaren en schuldeisers zijn bij deze dan ook gewaarschuwd.

Hoewel ondernemingen in hun algemene voorwaarden frequent afwijken van deze regels, blijft de basisregel dat nalatigheidsinteresten ten aanzien van particulieren slechts beginnen te lopen vanaf de eerste ingebrekestelling.

Schuldenaren betalen dus best tijdig hun schulden waar het voor schuldeisers nog belangrijker wordt om hun klanten zo snel als mogelijk in gebreke te stellen.

Tussen ondernemingen zijn de nalatigheidsinteresten echter wel meteen verschuldigd vanaf de respectievelijk vervaldatum van de factuur.

Heeft u dienaangaande nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Dieter Torfs
Adlex Advocaten & Bemiddelaars
dieter.torfs@adlex.be